Łopuszno dnia 21.03.2023 rok

 

Deklaracja dostępności jednostki organizacyjnej Gminy Łopuszno

 

Miejsko Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łopusznie ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno

W świetle § 1 pkt 8 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r.– Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475) każda osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych, szkół i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji oraz możliwości komunikacji międzyludzkiej.
Osoby niepełnosprawne na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają im swobodne poruszanie się, dlatego niezmiernie ważne jest inicjowanie działań prowadzących do umożliwienia im normalnego funkcjonowania.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) nakłada na urzędy i jednostki podległe obowiązek sporządzenia raportu dostępnych/dostosowanych miejsc oraz opublikowanie takiego wykazu w postaci Deklaracji Dostępności na stronach podmiotowych tj. Biuletynach Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma Biuletynu Informacji Publicznej – na swoich stronach internetowych. Niniejszy wykaz ma na celu sporządzenie gminnego, a następnie krajowego rejestru miejsc dostępnych oraz na przestrzeni wkładu prac i deklaracji prowadzonych postępów w tymże kierunku, zmniejszanie lub zacieranie dyskryminacji w społeczeństwie osób niepełnosprawnych bądź osób ze szczególnymi potrzebami.
W ramach najczęściej wymienianych grup osób niepełnosprawnych należy wymienić
osoby:
- poruszające się za pośrednictwem wózków inwalidzkich,
- poruszające się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
- niewidome,
- słabo widzące,
- niesłyszące,
- słabo słyszące,
- z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (trudności z komunikowaniem się lub rozumieniem
języka pisanego lub mówionego).

 

Przy wszystkich niżej wymienionych propozycjach należy wziąć pod uwagę bardzo ważny aspekt: ile osób niepełnosprawnych lub osób ze szczególnymi potrzebami chciałoby lub proponowało skorzystanie z takiego dostosowania?
Proponowane oferty dostosowań:
- oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementów pionowych i poziomych obiektów,
- kontrastowe oznaczenia na schodach, odmienna faktura i kolorystyka nawierzchni, tablice informacyjne czytelne,
- likwidacja wszystkich progów,
- klamki okienne właściwie umiejscowione dla osoby na wózku,
- powierzchnia łazienki pozwalająca na manewrowanie wózkiem,
- syntezator mowy przy drzwiach automatycznych (drzwi otwierają się – drzwi zamykają się),
- toaleta dla matek z dzieckiem z miejscem wydzielonym na skorzystanie z przebieralni,
- wyposażenie w pętle indukcyjną pokoju lub pomieszczenia,
- powiększalniki dokumentów (stół lub kilka na każdym piętrze, na którym zamontowany jest powiększalnik tekstu),
- wykładzina antypoślizgowa na korytarzach i schodach, paski antypoślizgowe na schodach,
- kontakty i przełączniki na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach,
- na specjalne życzenie klienta dojazd do domu z pracownikiem w celu wypełnienia i podpisania dokumentów.
Konieczność usuwania wszelkich barier jest bezdyskusyjna, stanowi bowiem niezbędny warunek integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych lub osób ze szczególnymi potrzebami.

 

Dostosowanie już dostępne w jednostce: (proszę zaznacz właściwą odpowiedź)
Podjazd: ................................................................................ tak – nie
Winda: ................................................................................... tak – nie
Lektor czytający: ................................................................... tak – nie
Migowy język: ....................................................................... tak – nie
Wykładzina antypoślizgowa: ................................................. tak – nie
Kontrast czarny żółty: ........................................................... tak – nie
Strona internetowa (dostosowana WCAG): .......................... tak – nie – częściowo
Pętla indukcyjna: .................................................................. tak – nie
Osobne pomieszczenie dla osób ze szczególnymi potrzebami: tak – nie
Wideo połączenie on – line (kamerka): .................................tak – nie
Pokój z obsługą indywidualną: ..............................................tak – nie
Toaleta dla osób niepełnosprawnych: ...................................tak – nie
Inne (proszę wymienić):

 

Z usług jednostki w ostatnim roku nie korzystały osoby niepełnosprawne.
Sławomir Stelmaszczyk
Dyrektor MGOSIR

Odwiedza nas 91 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 25 Lipiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Jakub, Krzysztof, Walentyna