NASZE AKTUALNOŚCI

Zostały zakończone prace dot. realizacji zadania pn. ,,Budowa Skate parku na terenie  Gminnego Ośrodka Sportowo – Wypoczynkowego w Łopusznie’’.

Uroczyste otwarcie obiektu odbyło się 25 marca 2022 roku. W uroczystości wzięli udział: Zastępca Wójta Gminy Łopuszno Pan Wiesław Gałka, Sekretarz Gminy a zarazem Prezes Lokalnej Grupy Działania Nad Czarną i Pilicą Pani Małgorzata Barcicka, Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania Nad Czarną i Pilicą Pan Grzegorz Grzywna, Dyrektor SP Łopuszno – Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego Pan Krzysztof Kumański, Sekretarz Uczniowskiego Klubu Sportowego Pani Renata Kumańska, Kierownik Gminnego Ośrodka Sportowo-Wypoczynkowego Pan Sławomir Stelmaszczyk oraz dzieci i młodzież z SP Łopuszno oraz PZS Łopuszno.
Projekt polegał min. na budowie urządzeń skate parku tj.  bank ramp, quarter pipe, funbox z grindboxem+poręcz+gindbox, poręcz prosta, grindbox. Należy podkreślić, iż na realizację w/w inwestycji Uczniowski Klub Sportowy ,,Zryw’’ otrzymał wsparcie finansowe w  kwocie 109 999,00 zł  w ramach naboru wniosków na przedsięwzięcie 1.1.1. Niekomercyjna i ogólnodostępna infrastruktura rekreacyjna i/lub kulturowa z Lokalnej Grupy Działania „Nad Czarną i Pilicą”  oraz dotacji celowej z budżetu Gminy Łopuszno opiewająca na kwotę  66 809,81 zł. Inwestycja przyczyni się do aktywizacji mieszkańców, a odbiorcom w szczególności dzieci i młodzieży  pozwoli na doskonalenie swoich umiejętności sportowych. Obiekt przyczyni się do poszerzenia oferty sportowej GOSW w Łopusznie. Wartość projektu opiewała na kwotę ponad 175 000,00 zł.
Obiekt powstał z inicjatywy młodych mieszkańców Gminy Łopuszno oraz Wójta Gminy Łopuszno pani Ireny Marcisz.
Dziękujemy tym Wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego obiektu sportowo-rekreacyjnego jakim jest skate park.

 


zobacz galerię zdjęć...


 

Odwiedza nas 96 gości oraz 0 użytkowników.