Łopuszno dnia 13.11.2020 rok
 
Deklaracja dostępności jednostki organizacyjnej Gminy Łopuszno

Gminny Ośrodek Sportowo-Wypoczynkowy w Łopusznie
ul. Włoszczowska 40, 26-070 Łopuszno

 

W świetle §  1 pkt 8 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. – Karta Praw Osób Niepełnosprawnych (M. P. z 1997 r., Nr 50, poz. 475) każda osoba niepełnosprawna ma prawo do życia w środowisku wolnym od barier funkcjonalnych, w tym: dostępu do urzędów, punktów wyborczych, szkół i obiektów użyteczności publicznej, swobodnego przemieszczania się i powszechnego korzystania ze środków transportu, dostępu do informacji oraz możliwości komunikacji międzyludzkiej.
Osoby niepełnosprawne na co dzień spotykają się z wieloma przeszkodami, które utrudniają  im swobodne poruszanie się, dlatego niezmiernie ważne jest inicjowanie działań prowadzących do umożliwienia im normalnego funkcjonowania.
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062) nakłada na urzędy i jednostki podległe obowiązek sporządzenia raportu dostępnych/dostosowanych miejsc oraz opublikowanie takiego wykazu w postaci Deklaracji Dostępności na stronach podmiotowych tj. Biuletynach Informacji Publicznej, a jeżeli nie ma Biuletynu Informacji Publicznej – na swoich stronach internetowych. Niniejszy wykaz ma na celu sporządzenie gminnego, a następnie krajowego rejestru miejsc dostępnych oraz na przestrzeni wkładu prac i deklaracji prowadzonych postępów w tymże kierunku, zmniejszanie lub zacieranie dyskryminacji w społeczeństwie osób niepełnosprawnych bądź osób ze szczególnymi potrzebami.

 

W ramach najczęściej wymienianych grup osób niepełnosprawnych należy wymienić osoby:
-    poruszające się za pośrednictwem wózków inwalidzkich,
-    poruszające się o kulach, o ograniczonej możliwości poruszania się,
-    niewidome,
-    słabo widzące,
-    niesłyszące,
-    słabo słyszące,
-    z niepełnosprawnościami psychicznymi i intelektualnymi, mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem (trudności z komunikowaniem się lub rozumieniem języka pisanego lub mówionego).
Przy wszystkich niżej wymienionych propozycjach należy wziąć pod uwagę bardzo ważny aspekt: ile osób niepełnosprawnych lub osób ze szczególnymi potrzebami chciałoby lub proponowało skorzystanie z takiego dostosowania?

 

Proponowane oferty dostosowań:
- tablica przyzywowa – urządzenie sprowadzające kabinę dźwigu na daną kondygnację w budynku,
- oznakowanie kolorystyczne i fakturowe elementów pionowych i poziomych obiektów,
- kontrastowe oznaczenia na schodach, odmienna faktura i kolorystyka nawierzchni, tablice informacyjne czytelne,
- likwidacja wszystkich progów,
- klamki okienne właściwie umiejscowione dla osoby na wózku,
- powierzchnia łazienki pozwalająca na manewrowanie wózkiem,
- domofon przy drzwiach wejściowych do budynku opisany alfabetem Braille’a,
- syntezator mowy przy drzwiach automatycznych (drzwi otwierają się – drzwi zamykają się),
- urządzenie lektorskie „czytające” książki i dokumenty, różnego rodzaju lupy, urządzenia biurowe wyposażone w alfabet Braille’a i odtwarzacz audiobooków w wersji cyfrowej,
- samoobsługowa platforma dla osób z niepełnosprawnością ruchową,
- przy wjeździe na pochylnię zamontowany domofon (połączenie z biurem obsługi),
- toaleta dla matek z dzieckiem z miejscem wydzielonym na skorzystanie z przebieralni,
- wyposażenie w pętle indukcyjną pokoju lub pomieszczenia,
- powiększalniki dokumentów (stół lub kilka na każdym piętrze, na którym zamontowany jest powiększalnik tekstu),
- wykładzina antypoślizgowa na korytarzach i schodach, paski antypoślizgowe na schodach,
- stanowisko komputerowe z dostępem do internetu, z monitorem opisanym alfabetem Braille’a dla osób z dysfunkcją wzroku,
- kontakty i przełączniki na wysokości dostosowanej dla osób poruszających się na wózkach,
- na specjalne życzenie klienta dojazd do domu z pracownikiem w celu wypełnienia i podpisania dokumentów.
Konieczność usuwania wszelkich barier jest bezdyskusyjna, stanowi bowiem niezbędny warunek integracji ze społeczeństwem osób niepełnosprawnych lub osób ze szczególnymi potrzebami.


Dostosowanie już dostępne w jednostce: (proszę zaznacz właściwą odpowiedź)
Podjazd: …………………………………………………………………..  tak – nie
Winda:   ………………………………………………………….………... tak – nie
Lektor czytający: ………………………..……………………………..…  tak – nie
Migowy język: …………………………………………………..………… tak – nie
Wykładzina antypoślizgowa: …………………………………………… tak – nie
Kontrast czarny żółty: …………………………………………………… tak – nie
Strona internetowa (dostosowana WCAG): ………………...............  tak – nie – częściowo
Pętla indukcyjna: ………………………………………………………   tak – nie
Osobne pomieszczenie dla osób ze szczególnymi potrzebami: ...  tak – nie
Wideo połączenie on – line (kamerka): ………………………..….... tak – nie
Pokój z obsługą indywidualną: ……………………………………..... tak – nie
Toaleta dla osób niepełnosprawnych: ……………………………..  tak – nie

Inne (proszę wymienić):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Uwagi (proszę wskazać):
Z usług jednostki w ostatnich latach nie korzystały osoby niepełnosprawne.

Odwiedza nas 480 gości oraz 0 użytkowników.

Dzisiaj jest: 25 Marzec 2023    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz